Zesde Achttal Leerredenen - J.C. Philpot

  J.C. PhilpotZesde Achttal Leerredenen

  17.50
  met 1-2 dagen in huisverzending door onze partner

  Zesde Achttal Leerredenen - J.C. Philpot

  Joseph Charles Philpot was een engels predikant in de 19de eeuw. Aanvankelijk was hij predikant in de Kerk van Engeland, maar in 1835 onttrok hij zich aan deze staatskerk. Hij sloot zich aan bij de Strict Baptists. De preken van Philpot werden al in de 19de eeuw naar het Nederlands vertaald. Er verschenen verschillende series: 10 Achttallen, 12 Zestallen en 3 Viertallen. In dit deel uit de serie Achttallen is opgenomen: - De geweldenaar des doods door den dood vernietigd, n.a.v. Hebr. 2 vs. 14-15 - Alle dingen aan Jezus voeten onderworpen, n.a.v. Hebr. 2 vs. 8 - De liefde van Christus betoond in de overgaaf van zich zelven voor de gemeente, n.a.v. Efe. 5 vs. 25-27 - Verzoening en zaligheid, n.a.v. Rom. 5 vs. 10 - Een geestelijk dood zijn en een verborgen leven, n.a.v. Col. 3 vs. 2-4 - Eene levende, Gode welbehagelijke offerande, n.a.v. Rom. 12 vs. 1-2 - De vurige beproeving, n.a.v. 1 Petr. 4 vs. 12-13 - Éene plant met Jezus, n.a.v. Rom. 6 vs. 5
  lees meer

  Specificaties