Voorbij de vertwijfeling - M. von Nagy

  M. von NagyVoorbij de vertwijfeling

  12.50
  voor 23:00 besteld, morgen in huisverzending door onze partner

  Voorbij de vertwijfeling - M. von Nagy

  Zelf jarenlang onder gevangenen actief beschrijft Maria von Nagy (1890-1982) in dit boekje een aan­tal gezichts­punten omtrent zelf­do­ding die aan de geesteswetenschap van Rudolf Steiner zijn ont­leend. Hierdoor wordt niet alleen een ver­ras­send licht geworpen op de oor­za­ken en gevolgen van zelf­do­ding, maar worden boven­al concrete we­gen gewezen om te helpen. Begin vijftiger jaren in Duits­land gepubliceerd en sindsdien enkele malen her­­drukt, ver­schijnt dit boek nu voor het eerst in een ne­derlandse ver­taling, voorzien van toe­lich­ten­de noten, alsmede een voor- en nawoord, waar­in op de actuele situ­atie rondom zelfdoding wordt ingegaan.
  lees meer

  Specificaties