Van de verzorgingsstaat naar de participatie maatschappij - Gijs Schuurman

  Gijs SchuurmanVan de verzorgingsstaat naar de participatie maatschappij

  19.49
  met 1-2 dagen in huisverzending door onze partner

  Van de verzorgingsstaat naar de participatie maatschappij - Gijs Schuurman

  Door de invoering van de Participatiewet, Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wijzigt er veel in de wetgeving. Veel taken die tot 1 januari 2015 werden uitgevoerd door het rijk worden nu overgedragen naar de gemeenten. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op de burger zelf en zijn omgeving. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alle hulp die nodig is door de overheid zal worden gegeven. Ook zullen mensen langer thuis moeten blijven wonen eventueel met hulp. In dit boek worden deze wijzigingen per 1 januari 2015 ruimschoots beschreven.
  lees meer

  Specificaties