Duurzame Bezorging

Wehkamp heeft de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn in haar operatie. Continu werken we aan verdere verduurzaming van onze bezorging, verpakkingen en ons distributiecentrum om hier invulling aan te geven.

Duurzame bezorging

Wehkamp werkt samen met distributiepartner DHL Parcel (e-Commerce) om ervoor te zorgen dat er jaarlijks meer dan 11 miljoen pakketjes worden verstuurd. DHL wil in 2050 wereldwijd klimaatneutraal werken en zet jaarlijks diverse stappen om tot meer duurzame bezorging te komen. Voor Nederland ligt hun ambitie nog hoger en investeert DHL veel in fietsen, elektrisch vervoer en meer DHL servicepunten.

In ons magazijn doen we een extra sortering van de DHL pakjes met een geautomatiseerde parcelsorter waardoor er heel veel kilometers in het first miletransport worden bespaard. Ook hebben we samen met DHL voor deze stroomhogere rolcontainers ontwikkeld waardoor de ruimte in de wagens nog beter wordt benut, om precies te zijn geeft dit een besparing van 11% CO2 in het first-miletransport.

Fietskoeriers

Wehkamp laat een deel van de pakketjes door fietskoeriers bezorgen. In 12 steden bezorgen de koeriers van Fietskoeriers.nl, in de zogenaamde ‘last mile’, pakketjes van Wehkamp aan huis. Wehkamp heeft de ambitie het aantal steden de komende tijd uit te breiden.

Oude apparatuur retour

Bij Wehkamp kunnen klanten hun oude apparaat gratis retour meegeven. Alle oude apparaten die wij mee terugnemen gaan naar Wecycle, waar ze op de juiste manier gerecycled worden.

Matras retour

Indien gewenst kunnen klanten, bij aankoop van een matras, hun oude matras (tegen betaling) retour meegeven aan de bezorger. Deze gaat vervolgens naar RetourMatras, waar het oude matras duurzaam wordt verwerkt ten behoeve van grondstoffenhergebruik. RetourMatras maakt zelf geen nieuwe producten, maar zorgt ervoor dat de materialen die uit de oude matrassen herwonnen worden, terechtkomen bij een gespecialiseerde hergebruiker. Het doel van RetourMatras is 100% grondstoffenhergebruik.

Verpakkingen

We kijken voortdurend naar de meest optimale wijze van verpakken. Met de opening van ons nieuwe distributiecentrum in 2015, introduceerde Wehkamp als eerste grote speler in Nederland de geautomatiseerde verpakkingsmachine. Deze machine drukt de lucht uit een pakket en snijdt het op maat in, zodat er zo min mogelijk lucht vervoerd wordt; veel optimaler voor de verpakkingsgraad in een vrachtwagen, busje of bezorgfiets.

Om verpakkingsmateriaal te besparen hebben we de dikte van karton en plastic zoveel mogelijk gereduceerd. Opvulmateriaal gebruiken we alleen wanneer het echt nodig is om een kwetsbaar artikel te beschermen; in minder dan 1% van de pakjes.

In 2020 hebben we de verpakkingen nog verder verduurzaamd waarbij:
✓ de verpakkingen niet meer koraalrood zijn, waardoor we 96% inkt besparen
✓ we uitsluitend werken met 100% gerecyclede folie
✓ alle dozen 100% FSC zijn gecertificeerd
✓ alle verpakkingen recyclebaar zijn

Doordat we nu uitsluitend werken met gerecyclede folie besparen we 64% CO2.

Brancheverduurzamingsplan

Wehkamp heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het brancheverduurzamingsplan in samenwerking met andere webwinkels en Thuiswinkel.org. Met deze verduurzamingsplannen worden er voor het eerst in Europa stelselmatig en branchebreed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de productverpakkingsketen.

Bewust bezorgd

Wehkamp is een van de initiatiefnemers van Bewust Bezorgd. Samen met Thuiswinkel.org, TNO en andere webwinkels hebben we een model ontwikkeld waarmee we de uitstoot per pakketje (gemiddeld) kunnen berekenen. En met dit model kunnen we kijken wat onze uitstoot per jaar is. Zo kunnen we zelf in kaart brengen wat onze impact is en kunnen we kijken waar we eventueel aan de knoppen kunnen draaien om deze uitstoot te verminderen. 

Distributiecentrum Zwolle

In Zwolle staat het grootste geautomatiseerde e-commerce distributiecentrum ter wereld.

Op het dak van het pand ligt een van de grootste zonnepanelenvelden van Nederland. Op dit moment zijn dat er maar liefst 15.000. Deze zonnepanelen voorzien het distributiecentrum voor maar liefst 40% van de energiebehoefte. Daarnaast wordt o.a. gebruik gemaakt van een warmte-koudeopslag.

Naast het distributiecentrum is een ecologische tuin aangelegd. Hierin vind je o.a.:

 • een insectenhotel
 • een zwaluwwal
 • takkenrillen en boomstammen
 • een amfibieënpoel
 • zwerfkeien en zand t.b.v. amfibieën


BREEAM

Voor het distributiecentrum in Zwolle dat in 2015 is opgeleverd, heeft Wehkamp het BREEAM certificaat gekregen. Belangrijke onderdelen die zijn meegenomen in de BREEAM-certificatie zijn:

 • Energie-efficiëntie gebouw: 17% beter dan bouwbesluit voor kantoor, 32% voor industriezones
 • Energiezuinige buitenverlichting met regeling (hoog rendement, laag specifiek geïnstalleerd vermogen met automatische uitschakeling)
 • Energiezuinige verlichting met optimale lichtniveaus, UGR en uniformiteit
 • Oplaadpunten elektrische auto's
 • Doorgedreven energie- en watermonitoring (per domein en locatie)
 • Lage NOx niveaus verwarming
 • Optimale ventilatie parameters (luchtdebieten, CO2 sensors)
 • Eenvoudige temperatuurregeling per zone
 • Sanitaire voorzieningen met laag waterverbruik en lekdetectie
 • Luchtdichtheidsmeting gebouwschil
 • Optimale akoestiek
 • Hoog thermisch comfort
 • Optimale huishouding regenwater (riolering, olieafscheiders) met wateroverlastrisicobeoordeling en regenwaterrecuperatie
 • Minimale ecologische impact (streekgebonden beplanting, vleermuiskasten, groen dak fietsenstalling)
 • Aanstelling preventieadviseur
 • Minimale milieu-impact van de bouwwerkzaamheden (gecertificeerd hout, stof vermijden, afvalmanagement)
 • Bouwwerkzaamheden met laag water- en energieverbruik
 • Afvalopslagruimte
 • Energiezuinige liften
 • Materialen met lage VOC uitstoot (hoger comfort) en verantwoorde herkomst (ISO14001)
 • Voet- en fietspaden
 • Energiezuinige koel- en vriescel