Met zorg naar de politie - Hendrien Kaal

  Hendrien KaalMet zorg naar de politie

  20.-
  vandaag besteld, maandag in huisverzending door onze partner

  Met zorg naar de politie - Hendrien Kaal

  Medewerkers in de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) worden met enige regelmaat geconfronteerd met delinquent gedrag van hun cliënten. De vraag hoe hiermee om te gaan, en met name de vraag wanneer het strafrecht hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot moeilijke dilemma's. Het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden heeft samen met woonlocaties van Ipse de Bruggen, de Gemiva-SVG Groep en 's Heeren Loo onderzoek gedaan naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met deze dilemma's en welke kennis nodig is om deze afwegingen in de toekomst zo zorgvuldig mogelijk te maken. Dit heeft geleid tot een checklist die zorgverleners handvatten geeft om te beslissen of men in een bepaalde casus een beroep wil doen op het strafrecht of niet. Dit boek licht deze checklist nader toe. Het biedt feitelijke kennis over het juridisch kader en de mogelijkheden van het strafrecht, maar geeft ook een beschrijving van de diverse factoren die men in de afweging omtrent de inzet van het strafrecht kan meewegen. Dit wordt geïllustreerd met een groot aantal voorbeelden uit de praktijk en uitspraken van professionals.
  lees meer

  Specificaties