Huisdieren - Maarten Frankenhuis en Rene Zanderink

  Maarten Frankenhuis en Rene ZanderinkHuisdieren

  27.50
  voor 23:00 besteld, morgen in huisverzending door onze partner

  Huisdieren - Maarten Frankenhuis en Rene Zanderink

  Huisdieren Onderworpen en gebruikt, gekoesterd en bewonderd <br/><br/>Waarom houden wij huisdieren? Hoe is het <br/>de mensheid duizenden jaren geleden gelukt <br/>om wilde diersoorten aan zich te onder- <br/>werpen? En hoe wist de moderne mens deze <br/>gedomesticeerde soorten door selecteren <br/>en fokken te veranderen en soms tot in het <br/>extreme te vervolmaken? Welke meer dan <br/>veertig diersoorten heeft de mens succesvol <br/>kunnen domesticeren en met welke doelen? <br/>Wilden we de evolutie overtreffen? En tegen <br/>welke prijs? <br/>In Huisdieren. Onderworpen en gebruikt, <br/>gekoesterd en bewonderd belichten Maarten <br/>Frankenhuis en René Zanderink het onder- <br/>werp domesticatie in de breedste zin van <br/>het woord. Er wordt niet alleen aandacht be- <br/>steed aan gezelschapsdieren, maar ook aan <br/>hobbydieren, recreatiedieren en landbouw- <br/>huisdieren. De auteurs beschrijven hoe door <br/>gericht fokken en de instelling van normen <br/>voor het uiterlijk van diersoorten - bijvoor- <br/>beeld in stamboeken - de oude veelsoortig- <br/>heid in korte tijd veranderde in grootschalige <br/>uniformiteit. Maar ze signaleren ook een <br/>kentering: door het werk van onder andere <br/>de Stichting Zeldzame Huisdierrassen en vele <br/>fokkers van oud-Hollandse rassen wordt niet <br/>alleen de cultuurhistorische waarde van de <br/>oude huisdierrassen benadrukt, maar ook <br/>hun nut als bron van onvervangbaar erfelijk <br/>materiaal. Recente ontwikkelingen als kloner- <br/>ing, xenotransplantatie en genetische modifi- <br/>catie van dieren komen tevens aan de orde, <br/>evenals het welzijn van dieren in de moderne <br/>veehouderij en fokkerij. <br/>Ook beschrijven ze één voor één alle door <br/>de mens gedomesticeerde diersoorten: hoe <br/>zien het dier en zijn wilde stamvorm eruit, <br/>wanneer en waar is het gedomesticeerd? <br/>Waarvoor werd en wordt het door de mens <br/>gebruikt en welke rol speelt het in de cultuur- <br/>geschiedenis van verschillende volkeren? In <br/>het bijzonder de rol van Nederland - vooral <br/>als handelsnatie en land van talentvolle fok- <br/>kers - wordt uitgebreid behandeld. <br/>* Voor eenieder die meer wil weten over <br/> onze huisdieren, vanuit persoonlijke of <br/> professionele interesse <br/>* Voor alle vormen van het agrarisch onder- <br/> wijs, het diergeneeskundig onderwijs en <br/> het biologieonderwijs <br/>* Een 'state of the art' van het begrip domesti- <br/> catie, vooral dankzij de inclusie van zowel <br/> archeologische vondsten als resulten van <br/> recent DNA-onderzoek <br/>* Het eerste Nederlandstalige boek dat de link <br/> tussen verleden en heden inzake de domesti- <br/> catie duidelijk voor het voetlicht brengt <br/>Maarten Frankenhuis is emeritus <br/>hoogleraar diergeneeskunde en voormalig <br/>directeur van Artis. <br/>René Zanderink is bioloog en zet zich <br/>als journalist en adviseur agrobiodiversiteit <br/>(voorzitter Ark van de Smaak, Slow Food <br/>Nederland) in voor het behoud van levend <br/>erfgoed in Nederland. Beide auteurs hebben <br/>tientallen artikelen en meerdere boeken <br/>geschreven over huisdieren en diergerela- <br/>teerde onderwerpen. <br/>
  lees meer

  Specificaties