Hands on design - Willem Elias, Frank Huygens en Bart Lens

  Willem Elias, Frank Huygens en Bart LensHands on design

  35.99
  voor 23:00 besteld, morgen in huisverzending door onze partner

  Hands on design - Willem Elias, Frank Huygens en Bart Lens

  De innoverende kracht van ambacht én makers in design;;;The innovative force of craft and makers in design Ambacht leek tot voor kort een oud, beladen woord, maar is vandaag trending. De virtuele wereld doet iedereen snakken naar tastbare objecten met een duidelijke maker en een helder verhaal. Innovatieve technologieën, zoals 3D-printing, water- en lasercutting, maken handwerk opnieuw rendabel voor producenten, stimuleren de creativiteit van de designer en creëren betaalbare producten voor de consument. Hands on Design geeft een overzicht van objecten, ontstaan uit de samenwerking tussen designers en bedrijven. Technologie, industrie, ambacht en duurzaamheid zijn niet langer tegengestelde begrippen, maar drijvende krachten achter design. Met projecten van onder anderen Muller Van Severen, Stefan Schöning, Siegfried De Buck, Koen De Gezelle, Sep Verboom...
  Until recently, the word 'craft' sounded old and loaded, but today it is a trending topic. Because of the virtual world's influence, people are eager for objects they can touch, objects with an apparent maker and a clear story. Innovative technologies, such as 3D printing and waterjet and laser cutting, are making craftwork profitable for manufacturers, stimulating designers' creativity and creating affordable products for consumers. Hands on Design provides an overview of products originating from the collaboration between designers and companies. Technology, industry, craft and durability are no longer opposing concepts, but rather the driving forces behind design. With projects by, among other, Muller Van Severen, Stefan Schöning, Siegfried De Buck, Koen De Gezelle, Sep Verboom...
  lees meer

  Specificaties