Diversiteit

  Diversiteit

  82.50
  voor 23:00 besteld, morgen in huisverzending door onze partner

  Diversiteit

  In 21 hoofdstukken bespreken de auteurs uiteenlopende aspecten van diversiteit en inclusie. Dit zijn veelal onderwerpen die door hun complexiteit vragen om een multidisciplinaire benadering. De bijdragen in deze bundel zijn nuttig voor de wetenschapper, de praktijkjurist en iedereen die meer wil lezen over de wetenschappelijke inzichten rond diversiteit. De thema#s diversiteit en inclusie staan steeds hoger op de agenda. Zo nam de Tweede kamer op 3 december 2019 een motie aan. In deze motie wordt de regering verzocht om de maatregelen uit het SER-advies 19/12 #Diversiteit in de top# van september 2019 omtrent een verplicht quotum integraal over te nemen. Iedereen in het bedrijfsleven en daarbuiten heeft het over diversiteit, maar wat houdt het precies in? Wat zijn de voor- en nadelen van een wettelijk quotum? Hoe krijgt een dergelijk quotum vorm en # belangrijker nog # kan het beleid leiden tot de gewenste verandering binnen een organisatie? Diversiteit biedt met 21 bijdragen een multidisciplinaire terreinverkenning van complexe vraagstukken als deze. De bijdragen in deze titel beslaan een breed terrein aan kwesties rondom diversiteit en inclusie. Diversiteit is immers meer dan een juridisch begrip. Zo wordt stilgestaan bij: # Impact van quotum # Beloningsverschillen en het opheffen daarvan # LHBTI-diversiteit in de boardroom # Diversiteit in de financiële sector in relatie tot de geschiktheidstoets van de toezichthouder # De positie van de ondernemingsraad ten aanzien van diversiteit # Hoe corporate governance codes aandacht besteden aan diversiteit # Diversiteit in taal, zowel psycholinguïstisch als historisch Door haar brede multidisciplinaire opzet biedt de uitgave interessante inzichten voor de wetenschapper, de praktijkjurist en iedereen die meer wil lezen over de wetenschappelijke inzichten rond diversiteit.
  lees meer

  Specificaties