Arbeid & Inkomen 2019

  Arbeid & Inkomen 2019

  49.95
  voor 23:00 besteld, morgen in huisverzending door onze partner

  Arbeid & Inkomen 2019

  Bent u op zoek naar een uitgave die wet- <(>&<)> regelgeving over sociale zekerheid omtrent arbeid en inkomen op handzame wijze voor u uiteenzet? Dan hoeft u niet verder te kijken. Dit memo bevat alle actuele relevante bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlands sociale zekerheidsstelsel. Puntsgewijs samengevat, gegroepeerd op onderwerp. Wanneer u als professional werkt met het sociale zekerheidstelsel in Nederland, dan weet u als geen ander dat dit stelsel omvangrijk en bovendien zeer veranderlijk is. Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2019 behandelt voor u alle belangrijke actuele bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema#s arbeid en inkomen. Het gehele plaatje komt daarbij aan bod. Denk onder andere aan: Arbeid en werkloosheid (Wet arbeid <(>&<)> zorg, minimumloon, WW, Toeslagenwet, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing) Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel) Sociale verzekeringen (AOW, Anw, AKW, BUB) Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag) Sociale voorzieningen (Participatiewet, BBZ, IOAW, IOAZ, IOW) Inkomensbesluit en dagloonbesluit Taken UWV en SVB Per wet vindt u een compleet overzicht van de stand van zaken. Alles op de bekende memo-wijze samengevat in puntsgewijze opsommingen, gegroepeerd per wet. Bovendien maakt de titel bronnenonderzoek gemakkelijk door regelmatig te verwijzen naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. Deze laatste editie is uiteraard weer volledig herzien naar de laatste stand van zaken per 1 mei 2019. Meer in het bijzonder komen aan de orde: aangekondigde de-activering en opschorting quotumheffing tot 2022 verruiming toepassing loonkostenvoordelen uitbreiding verlof wegens adoptie of pleegzorg van vier naar zes weken uitbreiding twee dagen kraamverlof naar één week geboorteverlof verlaging leeftijd minimumloon naar 21 jaar per 1 juli 2019 alle actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies, kortingen, etc. per 1 januari 2019 en waar al bekendgemaakt 1 juli 2019 Kort gezegd: alle relevante, actuele bepalingen over arbeid en inkomen uit ons Nederlandse zekerheidsstelsel in één handzaam boekje. Met Sociaal Memo Arbeid <(>&<)> Inkomen 2019 bent u in een handomdraai weer up-to- date.
  lees meer

  Specificaties