Garantie

De termijn waarover garantie wordt gegeven.